RedGage is the best way to earn real money from your photos, videos, blogs, and links.

Visi sodi ir ļaunestīgi: katra sodīšana pati par sevi ir ļaunums.  Džeremijs Bentams (1748-1832) ir angļu filosofs…
Visi sodi ir ļaunestīgi: katra sodīšana pati par sevi ir ļaunums. Džeremijs Bentams (1748-1832) ir angļu filosofs…
“Visi sodi ir ļaunestīgi: katra sodīšana pati par sevi ir ļaunums. Džeremijs Bentams (1748-1832) ir angļu filosofs ir tiesiskās un sociālās kārtības reformētājs un utilitārisma pamatlicējs”
Thanks. Your rating has been saved.
You've added this content to your favorites.
$0.00
Make money on RedGage just like AINIS!